Over Ons

Compagnie barbarie is een professioneel theatercollectief bestaande uit zeven vrouwen.

Allen studeerden ze aan de theaterschool RITS in Brussel.
Na het afstuderen beslisten ze om naast hun individuele traject als actrice ook samen aan eenzelfde weg te timmeren.
Inhoudelijk wordt de focus gelegd op bestaande clichés en worden vooroordelen doorprikt.
De producties van de barbaries verruimen het blikveld van de toeschouwer en brengen scheuren aan in bestaande vooringenomenheden.
In een complexe en snel veranderende wereld heeft iedereen nood aan houvast maar het gevaar voor generalisering ligt op de loer.
Diepgewortelde clichés die voor waar worden aangenomen, die worden door de vrouwelijke makers van compagnie barbarie met al hun talenten bevochten.

De barbaries ontwikkelden hiervoor in de loop der jaren een eigen specifieke beeldtaal.
Visualiteit en humor zijn twee belangrijke kenmerken die in elke productie naar voor komen.
Door hun visuele aanpak maken de barbaries hun inhoudelijke stellingen tastbaar zonder met de vinger te wijzen, zonder ‘de waarheid’ te willen verkondigen.
De barbaries geloven sterk in een uitgepuurde beeldtaal omdat deze associatief werkt.
Ze staat open voor interpretatie en nodigt uit tot een verhaal van nuance en complexiteit.
Beelden werken associatief en overstijgen een zwart-wit verhaal.
Ook humor is een belangrijke parameter voor het werk van de barbaries en een waardevol instrument om kritiek te geven.
De mix van humor met inhoud en inhoud vanuit het buikgevoel: dat is compagnie barbarie.

Humor is het vermogen om de kloof te herkennen tussen hoe het is en hoe het zou moeten zijn.- Rebecca SolnitCompagnie barbarie is: Ruth Beeckmans, Evelien Broekaert, Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel